23 de novembre de 2011

Compilant Avidemux 2.5.5 o 2.6

Avidemux és un editor de vídeo senzill que permet retallar anuncis, aplicar filtres i convertir a altres formats. Ubuntu Oneiric ve amb la versió 2.5.4, que és de finals de 2010. Però tenim disponible la 2.5.5 (estiu de 2011) i la 2.6 (en desenvolupament).

Cal saber que les branques 2.5 i la 2.6 són molt diferents. En la 2.5, l'edició està orientada a fotogrames. Permet una edició acurada fins al fotograma, però tendeix a produir desincronització àudio/vídeo quan tenim fluxos variables (cosa habitual). La versió 2.6 és basa en edició temporal, enlloc de fotogrames. Es perd l'edició acurada fins al fotograma i potència en els filtratges, però hauria de produir sortides sincronitzades. És la versió de desenvolupament i, per tant, cal considerar-la com experimental.

Anem a veure com podem compilar-les fàcilment.

Compilant Avidemux 2.5.5:
$ sudo apt-get install build-essential subversion
$ sudo apt-get build-dep avidemux
$ cd ~
$ svn co svn://svn.berlios.de/avidemux/branches/\
avidemux_2.5_branch_gruntster/
$ cd avidemux_2.5_branch_gruntster/
$ sudo bash ./bootStrap.sh
Amb això ens compila i instal·la directament la nova versió, que invoquem normalment:

Compilant Avidemux 2.6:
$ sudo apt-get install libxml2-dev gcc g++ make cmake pkg-config \
libpng12-dev fakeroot yasm git libaften-dev libmp3lame-dev \
libx264-dev libfaad-dev libfaac-dev libgtk-3-dev
$ cd ~
$ git clone git://gitorious.org/avidemux2-6/avidemux2-6.git
$ cd avidemux2-6
$ sudo bash ./bootStrap.bash --deb --without-qt4 --with-gtk
$ cd debs
$ sudo dkpg -i *.deb
Amb això ens compila i instal·la la nova versió, a la qual podem accedir amb Alt+F2, indicant directament el seu nom:
Com es pot comprovar, el seu aspecte ha variat poc, però internament és molt diferent.

Recordem que es tracta d'una versió experimental, no estable, així que no ens ha d'estranyar si ens fa algunes coses "rares".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada