5 de novembre de 2016

ERROR: Modelsim no engega a Ubuntu 16.04 [Solucionat]

Si treballeu amb Altera des de Linux, i Ubuntu en particular, segur que ja us haureu trobat amb més d'un problema, especialment a l'hora de simular amb Modelsim.

La darrera versió del Quartus Prime (16.0) no és una excepció. En anar a simular, he comprovat que no engega el Modelsim. L'error que dona no és gaire explicatiu i sembla indicar que falta la llicència.

Però estic utilitzant la versió gratuïta, pel no pot ser un problema de llicències.

Així que anem a comprovar què passa provant d'engegar el Modelsim des de la línia de comandes:
$ cd ~/altera/16.0/modelsim_ase/linuxaloem
$ ./vsim
./vish: error while loading shared libraries: libXft.so.2:
    cannot open shared object file: No such file or directory
Comprovo els paquets instal·lats i veig que la llibreria en qüestió està disponible. Potser no la troba i cal indicar-li explícitament. No seria el primer cop:
$ env LD_PRELOAD="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXft.so.2" ./vsim
ERROR: ld.so: object '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXft.so.2' 
    from LD_PRELOAD cannot be preloaded 
    (wrong ELF class: ELFCLASS64): ignored.
./vish: error while loading shared libraries: libXft.so.2: 
    cannot open shared object file: No such file or directory
Ara l'error ja està clar: ELFCLASS64 ho delata. El Modelsim necessita llibreries de 32 bits !

Som-hi:
sudo apt-get install libxft2:i386
Amb això ja puc executar el Modelsim des del Quartus Prime (o des de línia de comandes, si vull):


 Si a algú li serveix, pot deixar un comentari, que sempre fa gràcia de veure.