21 de febrer de 2011

MPlayer amb suport CrystalHD a Ubuntu

Si teniu un PC amb CrystalHD, podreu treure'n el màxim profit instal·lant una versió del reproductor MPlayer, especialment compilada per donar-hi suport.

Prèviament, hem d'obtenir i compilar la darrera versió dels controladors CrystalHD. Tot seguit, per tenir el suport nadiu de la targeta CrystaHD a MPlayer, utilitzarem el desenvolupament de Philip Langdale, seguint les indicacions del seu bloc i combinant-les amb les que ens permeten satisfer els requeriments inicials del MPlayer. Som-hi?

Primer de tot instal·larem les eines bàsiques que necessitarem després per compilar (GIT, Subversion, ...):
$ sudo apt-get -y install build-essential \
 subversion checkinstall yasm git-core
També és convenient baixar un conjunt de codecs externs per reproduir formats diversos amb el MPlayer:
$ mkdir $HOME/mplayer_temp && cd $HOME/mplayer_temp && \
sudo mkdir -pv /usr/local/lib/codecs && \
if [ "$(uname -m)" = "x86_64" ]; then
  wget http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-amd64-20071007.tar.bz2
  tar xjvf essential-amd64-20071007.tar.bz2
  sudo cp -v essential-amd64-20071007/* /usr/local/lib/codecs
else
  wget http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/all-20110131.tar.bz2
  tar xjvf all-20110131.tar.bz2
  sudo cp -v all-20110131/* /usr/local/lib/codecs
fi
A continuació totes les dependències, que ja veieu que no són poques:
$ sudo apt-get -y install ladspa-sdk libaa1-dev libasound2-dev \
libatk1.0-dev libaudio-dev libaudiofile-dev libavahi-client-dev \
libavahi-common-dev libcaca-dev libcairo2-dev libcdparanoia-dev \
libcelt-dev libdbus-1-dev libdc1394-22 libdca-dev libdirectfb-dev \
libdirectfb-extra libdts-dev libenca-dev libesd0-dev libexpat1-dev \
libffado-dev libfontconfig1-dev libfreebob0 libfreetype6-dev \
libfribidi-dev libgif-dev libgl1-mesa-dev libglib2.0-dev \
libglu1-mesa-dev libgsm1 libgsm1-dev libgtk2.0-dev libice-dev \
libjack-dev libjack0 libjpeg62-dev liblzo2-2 liblzo2-dev \
libmail-sendmail-perl libmpg123-dev libncurses5-dev libogg-dev \
liboil0.3-dev libopenal-dev libopencore-amrnb-dev \
libopencore-amrwb-dev libopenjpeg-dev libpango1.0-dev \
libpixman-1-dev libpng12-dev libpthread-stubs0-dev libpulse-dev \
libruby1.8 libschroedinger-dev libsdl1.2-dev libslang2-dev \
libsm-dev libsmbclient-dev libspeex-dev libsvga1-dev \
libsys-hostname-long-perl libsysfs-dev libtheora-dev libvdpau-dev \
libvorbis-dev libvorbisidec-dev libx11-dev libxau-dev \
libxcb-render-util0-dev libxcb-render0-dev libxcb1-dev \
libxcomposite-dev ibxcursor-dev libxdamage-dev libxdmcp-dev \
libxext-dev libxfixes-dev libxft-dev libxi-dev libxinerama-dev \
libxml++2.6-2 libxrandr-dev libxrender-dev libxt-dev libxv-dev \
libxvidcore-dev libxvmc-dev libxxf86dga-dev libxxf86vm-dev \
mesa-common-dev vstream-client-dev x11proto-composite-dev \
x11proto-core-dev x11proto-damage-dev x11proto-fixes-dev \
x11proto-input-dev x11proto-kb-dev x11proto-randr-dev \
x11proto-render-dev x11proto-video-dev x11proto-xext-dev \
x11proto-xf86dga-dev x11proto-xf86vidmode-dev \
x11proto-xinerama-dev xtrans-dev zlib1g-dev

Ara, ja estem en condicions de descarregar el codi del MPlayer:
$ cd ~ && \
 git clone https://github.com/philipl/mplayer-crystalhd.git && \
 cd mplayer-crystalhd && \
 git clone https://github.com/philipl/ffmpeg-crystalhd.git \
ffmpeg && \
 svn co svn://svn.mplayerhq.hu/dvdnav/trunk/libdvdread/src \
libdvdread4 && \
 svn co svn://svn.mplayerhq.hu/dvdnav/trunk/libdvdnav/src \
libdvdnav && \
 ./configure
En aquest punt, hem de comprovar que no hi ha cap error i que us apareix el CrystalHD com a suportat. Si no és així, possiblement us manca obtenir i compilar la darrera versió dels controladors . Mireu que us aparegui la línia següent en algun punt del terminal:
Checking for CrystalHD ... yes 
Si tot ha anat bé, ja podem compilar (paciència, trigarà una estona) i instal·lar el MPlayer.
$ ./configure --enable-gui && \
 make && \
 sudo make install
Si tot ha anat bé, ja tenim el MPlayer funcionant amb acceleració per la CrystalHD !!!

Si volem, també podem instal·lar el SMPlayer, que és una interfície gràfica pel MPlayer, amb:
$ sudo apt-get -y install smplayer smplayer-themes qt4-qtconfig

De tant en tant pot ser convenient actualitzar el codi per seguir l'evolució del MPlayer. Ho podem fer amb la comanda següent:
$ cd ~/mplayer-crystalhd && \
 git pull && \
 cd ffmpeg && \
 git pull && \
 cd .. && \
 svn up libdvdread4 libdvdnav && \
 make distclean
I ja només ens quedaria compilar de nou per tornar a estar a la última!

Finalment, he de dir que el funcionament d'aquesta versió MPlayer preparada per CrystalHD funciona de manera molt més fiable i estable que la versió del Totem sobre Gstreamer. Per tant, us la recomano si disposeu d'una tarja CrystalHD. L'embolic de compilar-la val la pena ;-)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada