11 de novembre de 2012

LibreOffice Writer: taules des del Calc

Una manera còmode d'entrar taules al LibreOffice Writer és generar-les amb el LibreOffice Calc i després enganxar-les al document de text. Això és important si les taules contenen càlculs, com ara en un pressupost.

Per exemple, suposem que tenim en el Calc la taula següent, on els totals es calculen automàticament a partir dels valors a les diferents cel·les:

A l'hora d'enganxar-la en el Writer tenim dues opcions:

1. Donar-li format en el Calc i després enganxar-la al Write com objecte.

En aquest cas, primer li donem el format que volem en el Calc:


Tot seguit, seleccionem les cel·les de la taula en el Calc, copiem, anem al Writer i enganxem directament sobre el document:Tal com es pot veure, el resultat és un objecte. Si fem doble clic en ell, el podem editar, i les fórmules actualitzaran els totals com si estiguéssim en el Calc.

Aquest mètode, és ideal per taules petites amb fórmules. Però té l'inconvenient que l'objecte no es dividirà en diverses pàgines. Així, si la taula és molt gran, reduirà la mida de la lletra per encabir-ho a la pàgina i el resultat no serà el desitjat.

2. Enganxar-la al Writer com a text RTF i donar-li format.

En aquest cas partim de la taula original, seleccionem les cel·les en el Calc i les copiem. Tot seguit anem al Writer i fem un Enganxament especial, Text amb Format (RTF). El resultat es el següent:


Tal com es pot veure, ara tenim una taula normal de Writer, a la qual podem donar format normalment. L'inconvenient és que no s'actualitzen les fórmules, però en canvi, podem usar els format predefinits i la taula es pot dividir en diverses pàgines normalment.


Per exemple, podem utilitzar la formatació automàtica i obtenir:


La veritat és que els formats predefinits deixen força que desitjar, pel meu gust, però això seria tema d'un altre article.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada