21 de febrer de 2015

Veure la versió d'Ubuntu des de la línia de comandes

Tot  sovint convé saber la versió d'Ubuntu en la que ens trobem, sobretot si treballem amb múltiples servidors al llarg del temps. Pot ser necessari per temes de compatibilitats, etc...

Si disposem d'entorn gràfic, n'hi ha prou d'anar a l'opció de "Quant aquest ordinador" dins del menú de sessions (la rodeta de dreta del tot de la barra d'eines):


Però en un servidor no disposem d'aquesta possibilitat. Per sort, tenim la comanda que en dirà la versió:
$ lsb_release -a
I també la que ens pot dir si estem treballant amb 32 o 64 bits:
$ getconf LONG_BIT
Senzill i molt útil !

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada