12 de gener de 2013

LibreOffice Calc: buscar la posició d'una cel·la en una columna

Seguint amb els articles sobre el LibreOffice Calc, avui explicaré com buscar informació en una taula a partir de les dades que tenim en una cel·la. No sé si s'entén alguna cosa.

Millor posem un exemple. Tenim una llista amb informació de conjunts de LEGO en un full de càlcul, on en cada línia hi ha diversa informació sobre una caixa concreta:


Ara, en un altre full, volem indicar quins conjunts hem regalat a cada nen, per evitar repetir regals en un futur. Evidentment, podem anar repetint la informació copiant-la a mà del primer full, però hi ha una manera automàtica de fer-ho: amb la funció CONSULTAV:


El significat dels arguments és el següent:
  • Criteri de cerca: el valor de referència que es buscarà en la primera columna de la matriu indicada. En l'exemple, el contingut de la cel·la B3.
  • Matriu: lloc on estan les dades que busquem. En l'exemple, es troben en el full 'LEGO Sets'.
  • Índex: número de columna a retornar, dins la matriu. En l'exemple, la primera correspon a '# Set', la segona a 'Família', que és la que ens interessa.
El funcionament és el següent: es busca el contingut indicat en el criteri de cerca (el contingut de la cel·la B3, el valor 7654) en la primera columna de la matriu indicada. Si es troba el valor (en aquest cas està a la fila 23), es retorna el contingut de la columna indicada en l'índex de la mateixa fila (en l'exemple, el text 'Star Wars').

D'aquesta manera, podem continuar omplint el full, utilitzant una fórmula similar però amb índex 3 per retornar la descripció. Així, si canviem el número de set, automàticament ens canviarà la família i la descripció:Fixeu-vos com hem bloquejat la matriu i el criteri de cerca afegint un '$' davant de l'indicador de fila i columna, per tal de poder copiar les fórmules sense problemes en les files següents. També podeu veure en la fila 5 el resultat que es retorna quan no existeix el valor buscat.

Bé, d'entrada pot semblar complicat, però no hi ha res com experimentar una mica per veure-ho clar. Quan ho domineu, no podreu viure sense ! Ja ho veureu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada